การใช้ต้นไม้ในสนามกอล์ฟเพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี

รับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ

 

  1. เพื่อใช้ในการควบคุมแมลงและวัชพืช

เพื่อใช้เป็นแนวกันวัชพืชสนามกอล์ฟในต่างจังหวัดที่มีพื้นที่ติดภูเขา จะมีการปล่อยพื้นที่ของสนามบางส่วนให้เป็นสวนป่า ไม่มีการตัดแต่งต้นไม้หรือการใส่ปุ๋ย ให้ต้นไม้ขึ้นได้ตามธรรมชาติ มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับการบุกรุกของวัชพืชที่ไม่ต้องการให้ขึ้นในพื้นที่สนาม ซึ่งหากเป็นฤดูฝนจะมีเมล็ดวัชพืชไหลปะปนกับน้ำเข้ามาในสนาม หากต้องทำการกำจัดจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการแก้ไขปัญหาคือ ทำการปลูกไม้พุ่มเป็นแนวซ้อนกันประมาณ 1-2 ชั้น เพื่อการป้องกันวัชพืช ทั้งที่เป็นต้นและส่วนที่เป็นเมล็ดที่ะเข้ามาในฤดูฝน

– เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและใช้เป็นอาหารของนกเพื่อช่วยกำจัดแมลง สนามกอล์ฟบางสนามมีการเลือกชนิดของต้นไม้ที่สามารถใช้เป็นที่อยู่ของนก และให้ผลที่นกสามารถใช้เป็นอาหารได้ เพื่อจุดประสงค์ในการเพิ่มปริมาณนก และใช้ประโยชน์จากนกเพื่อช่วยกำจัดหนอนแมลงที่เข้ามาทำลายสนามหญ้า ชนิดของต้นไม้ที่ปลูก เช่น ตะขบ หว้า ไทร ข้าวฟ่าง เป็นต้น

  1. เพื่อการใช้สนาม และความสวยงาม

– เพื่อใช้เป็นแนวกันลม สนามกอล์ฟที่มีพื้นที่ติดบริเวณชายทะเลมักจะประสบปัญหาเรื่องลมแรง การเลือกใช้ต้นไม้จะเลือกใช้ต้นไม้ที่ลดความเร็วของลมได้บ้าง จนไม่เป็นอุปสรรคต่อการเล่น เพราะหากว่าการเล่นกอล์ฟจะต้องเจอกับสภาพลมแรงมากๆ ทำให้ผู้เล่นไม่สามารถตีลูกไปยังทิศทางที่ต้องการได้ ดังนั้นการใช้ต้นไม้เพื่อลดความเร็วของลมทำให้การเล่นเป็นไปได้ราบรื่นขึ้น ชนิดของต้นไม้ที่ใช้ปลูกกันลม เช่น สนประดิพัทธ์ กระถินณรงค์ มะพร้าว เป็นต้น

– เพื่อใช้เป็นแนวกันน้ำ ในสนามกอล์ฟที่มีพื้นที่ติดดกับภูเขา มักจะเกิดปัญหาในเรื่องความแรงของน้ำในฤดูฝน น้ำที่มีความแรงจะไหลลงจากภูเขาสู่สนามอย่างรวดเร็ว ทำให้ดินและต้นไม้พังทลายจะต้องทำการซ่อมแซม ทำให้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น ทางสนามที่ประสบกับปัญหานี้จะมีการปลูกไม้พุ่มที่มีพุ่มสานกันแน่นเพื่อลดความแรงของน้ำ การปลูกจะใช้ต้นไม้ประมาณ 1-2 ชนิดปลูกเป็นชั้น เพื่อการซับน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับท่านไหนที่กำลังหาสนามตีกอล์ฟในกรุงเทพ www.keiaibangkoktour.com ทางเรามีบริการ (รับจองสนามกอล์ฟในกรุงเทพ) バンコクゴルフ予約 สามารถเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะ

การชิงโชคเสมือนกับการส่งเสริมการขาย

การจัดรายการส่งเสริมการขายโดยใช้การชิงโชค มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้าสินค้าหรือบริษัท เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าซื้อสินค้ามากขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาด หรือช่วยเร่งการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ซึ่งการส่งเสริมการขายมีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะมีผลกระทบกับการลงบัญชี และภาระภาษีแตกต่างกันไปทั้ง ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย แนวทางฉบับนี้ทำขึ้นเพื่อกิจการฯ โดยเฉพาะ เลือกเสนอเฉพาะเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับธรรมชาติของธุรกิจเป็นหลัก

12

การส่งเสริมการขายบางอย่างเข้าลักษณะเป็นการโฆษณา ในการบัญชี กิจการต้องบันทึกมูลค่าที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณา โดยไม่อาจเลี่ยงไปเป็นต้นทุนขายได้ นอกจากนี้ หากกิจการสามารถประมาณการค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนก่อนได้ กิจการต้องบันทึกประมาณการค่าโฆษณาตั้งแต่วันที่เริ่มจัดกิจกรรม โดยการชิงโชค จะเป็นการกำหนดให้ลูกค้าหรือผู้บริโภคส่งชิ้นส่วน ฉลาก แบบฟอร์ม ไปรษณียบัตร จดหมาย โดยการเขียนชื่อ ที่อยู่ลงบนชิ้นส่วนหรือแบบฟอร์มที่ผู้ขายกำหนด เพื่อเป็นการย้ำเตือนให้ผู้ขายได้ทราบว่ามีการซื้อสินค้าหรือรับบริการจริง การชิงโชคจึงเป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคน

ข้อแนะนำการจัดอุปกรณ์และของใช้บนโต๊ะอาหารแบบบุฟเฟ่

ข้อแนะนำการจัดอุปกรณ์และของใช้บนโต๊ะอาหารในแบบบุฟเฟ่ (ncccatering.com)
1. จานที่ใช้สำรับตักอาหารบุฟเฟ่ควรเลือกจานขนาดใหญ่ เช่นจานที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 10-12 นิ้ว เพื่อให้แขกตักอาหารได้ทุกชนิด ในคราวเดียว เพื่อให้ความสะดวกแก่แขกที่ไม่ต้องลุกมาตักอาหารบ่อยๆ
2. ช้อน ส้อม ควรจัดวางไว้ใกล้ๆจาน วางหงาย ถ้าวางคว่ำแสดงว่ายังไม่พร้อมที่จะให้แขกรับประทาน
3. ในการจัดจานบุฟเฟ่วางบนโต๊ะอาหาร อย่าซ้อนกันให้สูง เพราะจะล้มได้ ควรจะวางไว้หลายตั้งดีกว่าตั้งเดียวสูงๆ จำนวนของจานควรพอดีกับแขก ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการรับประทานอาหาร ควรจัดเผื่อไว้บ้าง เช่น แขก 200 คน ควรเกินไว้ 1 โหล
4. ภาชนะที่ใช้ใส่อาหารตั้งโต๊ะ เช่น ใส่แกง ใส่ผัด ใส่ผลไม้ ใส่อาหารที่จะเสิร์ฟ ควรจะเลือกที่มีรูปร่างและเนื้อวัสดุต่างๆกัน เช่น แกง เราต้องการให้เห็นสีของน้ำแกงด้วยก็ใส่ชามแก้ว ในการจัดโต๊ะเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง เพื่อให้ตะอาหารนั้นเด่นขึ้นมา ต้องเลือกสิ่งที่ตรงข้ามกันในเรื่องวัสดุ รูปร่าง ทรงกลม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปไข่ สี่เหลี่ยมด้านเท่า เมื่อจัดอาหารวางเรียงกันบนโต๊ะ ทำให้เกิดความน่าดูขึ้น ดีกว่าภาชนะที่รูปทรงเหมือนกันทั้งโต๊ะ
นอกจากนี้ควรเลือกภาชนะที่เหมาะสมกับชนิดของอาหารบุฟเฟ่ที่จะใส่ เช่น ของมีความละเอียดลออ นุ่มนวลก็ควรใส่ชามแก้วหรือจานแก้ว เช่นขนมปุยฝ้ายจัดลงในถาดแก้วคงจะน่าดูกว่าจัดในถาดไม้ หรือกระด้ง ในทำนองเดียวกัน ห่อหมกควรจัดวางในกระด้งจะดูสวยงามกว่า

นอนกรนจริงหรือที่ผิดปกติ

อาการนอนกรนไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เป็นการบ่งบอกถึงการมีสิ่งอุดกั้นในระบบทางเดินหายใจส่วนบน นั้นคือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะที่มีการอุดกั้นในทางเดินหายใจมาก

จนกระทั่งทำให้เกิดการหยุดหายใจเป็นช่วงๆขณะนอนหลับได้ ใครมีปัญหาควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วน และการนอนกรนอาจส่งผลให้ง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน ทำให้เรียนหรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าต้องขับรถอาจเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้

นอกจากนั้นจะมีอัตราเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคอื่นๆ ได้ เช่น โรคความดันโลหิตสูงโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะโรคความดันโลหิตในปอดสูง โรคหลอดเลือดในสมองเมื่อมองดูแล้วออกจะอันตรายมากกว่าที่คิดว่าเป็นเพียงแค่การกรนธรรมดาๆ

ลักษณะทั่วไป ที่อาจส่งเสริมให้เกิดอาการนอนกรนขณะหลับได้ เช่น คอสั้น อ้วน น้ำหนักมาก มีความผิดปกติในลักษณะโครงสร้างของใบหน้า เช่น คางเล็ก ถอยร่นมาด้านหลัง ในส่วนของหญิงที่มีรอบคอเกินกว่า 15 นิ้ว และชายที่มีรอบคอใหญ่กว่า 17 นิ้ว เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคนอนกรนได้ พอ ๆ กับคนที่มีต่อมทอนซิลโต และจมูกอักเสบเนื่องจากโรคภูมิแพ้

ดังนั้นถ้าเกิดนอนกรนขึ้นมาเบื้องต้นแต่ไม่มากนักก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนเพื่อความปลอดภัย หรืออาจจะเข้ามาที่ nksleepcare.com เพื่อดูข้อมูลเบื้องต้นก่อน

เสริมหน้าอกศัลยกรรมที่อยู่ในตลาดการศัลยกรรมมายาวนาน

การเสริมหน้าอก คือสิ่งที่ปรารถนาของผู้หญิง นอกจากใบหน้าที่งดงาม มีเสน่ห์แล้ว เรือนร่างที่ได้รูปสวยงาม ก็เป็นที่ใฝ่ฝันของผู้หญิง เกือบทุกคน แม้แต่ผู้ใกล้ชิด ก็ปรารถนาเช่นกัน ส่วนหนึ่งของเรือนร่าง ที่สวยงาม ชวนมองที่สุด ได้แก่ ทรวงอกที่งดงาม ได้รูป ไม่หย่อนคล้อย ขนาดเหมาะ แต่ธรรมชาติก็ไม่ได้ให้ความงามแก่สตรีครบทุกส่วน บางรายจึงอาจมี ทรวงอกที่ไม่เป็นที่พึงพอใจในตัวเอง ต่างกับผู้ที่ ธรรมชาติให้ความงาม มาครบถ้วน เป็นที่ต้องตาต้องใจแก่เจ้าของ และผู้พบเห็น

เสริมหน้าอกการเสริมหน้าอกเป็นหนึ่งการทำศัลยกรรมที่อยู่ในตลาดการศัลยกรรมมายาวนาน และสร้างรายได้ให้แก่คลินิก โรงพยาบาลศัลยกรรมอย่างมากมายมายาวนานเช่นกัน ปัจจุบันนี้ก็ยังมีผู้สนใจทำการศัลยกรรมเสริมหน้าอกมากมาย ทั้งวัยรุ่น วัยทำงาน แต่โดยมากจะเป็นวัยแรกเริ่มทำงาน ฉะนั้นเรามาดูสาเหตุกันว่าทำไมถึงมีคนสนใจในการเสริมหน้าอกอยู่ตลอด และเป็นจำนวนมากด้วย

1.เพิ่มความมั่นใจ การมีหน้าอกขนาดเล็กสำหรับผู้หญิงถือเป็นหนึ่งข้อด้อย ดังประโยคที่สาวๆมักพูดเล่นกันบ่อยๆว่า “อกหักเรื่องเล็ก อกเล็กเรื่องใหญ่” ดังนั้น การเสริมหน้าอกจึงเป็นสิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่สาวๆ และจึงนับเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ผู้หญิงสนใจในการเสริมหน้าอก

2.หน้าอกที่มีขนาดมาตรฐาน ไม่เล็กเกินไปจะช่วยให้สาวแต่งตัวได้ดูดีขึ้น สามารถเลือกใส่เสื้อผ้าได้หลากหลายสไตล์ เปลี่ยนลุคให้ตนเองได้มาก แต่สาวๆหลายคนมีหน้าอกที่เล็กกว่ามาตรฐาน จึงต้องหันมาสนใจการเพิ่มขนาดหน้าอกด้วยวิธีที่ได้ผลมากที่สุดก็คือ “การเสริมหน้าอก” นั่นเอง ทั้งนี้การแต่งตัว แฟชั่น เสื้อผ้าต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่คู่กันกับ ผู้หญิงอยู่แล้ว จึงไม่อาจหลีกเลี่ยงปัญหาหน้าอกเล็กไม่สามารถใส่เสื้อผ้าได้สวยเต็มที่ได้

3.การตลาดของบรรดาคาคลินิกศัลยกรรม ปัจจุบันการทำการตลาดของคลินิกศัลยกรรมถือว่าเป็นการทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบมาก มีทั้งการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ สื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ซึ่งโฆษณาต่างๆเหล่านั้นผู้บริโภคได้ซึมซับ ได้รับทราบและก็ชวนให้เกิดความสนใจในการเสริมหน้าอก แม้จะไม่ได้มีความสนใจตั้งแต่แรก แต่การโฆษณาก็ชวนให้บางคนสนใจได้มากทีเดียว

4. เห็นเพื่อน คนรู้จักทำมา เพื่อน คนรู้จัก หรือคนรอบข้างนับเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำกระทำสิ่งต่างๆของแต่ละคนอย่างมาก และการที่สาวๆคนไหนได้เห็นเพื่อน หรือคนรู้จักของเขาเสริมหน้าอกมาแล้วดูดีขึ้น สวยขึ้น ก็อาจชวนให้อยากทำและทั้งหมดนี้ก็เป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้สาวๆหลายคนสนใจอยากจะเสริมหน้าอก สิ่งสำคัญคือเรื่อง “ความเหมาะสม” คุณผู้หญิงแต่ละท่านควรต้องพิจารณาก่อนการตัดสินใจเสริมหน้าอกจริงๆว่า เราควรทำหรือไม่ควรทำ ขนาดหน้าอกของเราเล็กเกินไปจริงหรือ เพราะขนาดหน้าอกที่ใหญ่มากเกินไปก็ใช่ว่าจะดูดีสวยงามในสายตาผู้ที่พบเห็น บางครั้งการอยากมีหน้าอกขนาดใหญ่ๆก็อาจทำให้เราคิดเข้าข้างตัวเองไปได้ว่า ถ้าเสริมแล้วจะดูดี หรือภายหลังการเสริมเสร็จแล้วมีความพึงพอใจอย่างมากทั้งๆที่มันอาจจะใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

สิ่งสำคัญที่สุดในการเลือกซื้อผ้าม่าน ชลบุรี

ความจริงการเลือกผ้าม่าน ชลบุรีสิ่งที่ควรนึกถึงเป็นอันดับแรกคือ รูปแบบของสถานที่ที่จะติดตั้งผ้าม่าน อย่างเช่นม่านพับคงไม่เหมาะกับบ้านทรงโรมัน แต่ทั้งนี้อาจไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์ตายตัวเสมอไปขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่เราจะเติมหรือเพิ่มเข้าไป เช่น ม่านพับสามารถเพิ่มการตกแต่งชายครุยหรืออย่างอื่นในสไตล์หลุยส์เข้าไป ก็สามารถทำให้บรรยากาศไปกันได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเลือกผ้าม่านคือการเลือกใช้เฉดสี ตรงนี้อาจต้องทำความเข้าใจให้มากเป็นพิเศษ เพราะถ้าสีที่ไปกันได้กับสิ่งรอบข้างก็จะทำให้ได้บรรยากาศที่ดี ดังนั้น การเลือกใช้สีผ้าม่าน ชลบุรีนั้นต้องมีความเข้าใจหรือไม่ก็มีความรู้เรื่องอารมณ์ของสีอยู่บ้าง เพราะบางคนเลือกผ้าม่าน ชลบุรีจากแรกเห็นหรือตัวอย่างในแค็ตตาล็อกที่ดูว่าสวยดี แต่พอตัดสินใจเลือกไปแล้วติดตั้งเสร็จปรากฏว่าสีไม่ได้อย่างที่คิด เข้มเกินไป อ่อนเกินไปบ้าง ดูทึบบ้าง ดูลายตาบ้าง ดูเก่าบ้าง ออกมาไม่สวย ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง อันนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เช่นกัน ที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่ควรระวัง ถ้าจำเป็นต้องเลือกหรือไม่แน่ใจให้เลือกสีที่เป็นกลาง สามารถเข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเฟอร์นิเจอร์ได้ทุกสี เช่น สีครีม สีเบจ  สีน้ำตาลอ่อน สีออฟไวท์ ซึ่งสีเหล่านี้เป็นสีที่เป็นกลาง สามารถเข้ากับทุกสีได้โดยไม่มีความขัดแย้งกับสีต่างๆ ก็จะช่วยลดข้อผิดพลาดได้ในระดับหนึ่ง

หลักง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าทอลายหรือผ้าพื้นสี สิ่งสำคัญต้องดูว่าห้องนั้นสีอะไร บรรยากาศโดยรวมออกโทนสีอะไร ให้เราเลือกผ้าม่าน ชลบุรีสีโทนเดียวกับห้องจะดีที่สุด ถ้าผนังสีขาว ก็ต้องดูว่าเฟอร์นิเจอร์หรือของตกแต่งห้องมีสีอะไรบ้าง ก็ให้เราเลือกโทนใกล้เคียง อาจอ่อนหรือเข้มกว่าบ้างนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขึ้นอยู่กับสีเฟอร์นิเจอร์เป็นหลัก ทั้งนี้ ต้องลองเทียบสี วิธีการคือนำตัวอย่างผ้าม่านมาวางใกล้ๆ กับเฟอร์นิเจอร์เปรียบเทียบดูว่าสีไหนกลมกลืนที่สุด ไม่จำเป็นต้องเป็นโทนเดียวกันหรืออาจตัดกันก็ได้แต่ดูแล้วต้องไปกันได้ กรณีเลือกผ้าม่าน ชลบุรีก่อนเฟอร์นิเจอร์ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าเราจะสั่งเฟอร์นิเจอร์สีอะไร ก็ควรเลือกผ้าม่าน ชลบุรีสีที่เป็นกลางๆ สามารถเข้ากับสีอื่นได้หลายๆ สี เช่น สีเบจ สีครีม น้ำตาลอ่อน วนิลา ออฟไวท์ เพราะเมื่อนำเฟอร์นิเจอร์เข้ามาภายหลังจะได้ไม่ขัดกัน เนื่องจากสีเหล่านี้สามารถเข้ากับสีอะไรก็ได้

การเลือกกระเป๋าราคาถูกในการใช้สะพาย

สาวๆ ที่ชอบสะพายกระเป๋าใบเดียวซ้ำๆ กันทุกวันคงไม่ดีแน่เพราะกระเป๋าจะยิ่งเก่าเร็วขึ้นอีก แต่บางคนถึงมีหลายใบก็ใช่ว่าจะใช้คุ้ม เพราะอารมณ์ตอนซื้อหน้ามืดไปหน่อยเห็นแค่สวยก็คว้าหมับแล้ว ก่อนจะพลาดเป็นครั้งที่ร้อยจึงมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อกระเป๋ามาฝากต้องสำรวจคุณภาพของกระเป๋าราคาถูกเป็นอันดับแรก เย็บดีมั้ย มีรอยปริรอยขาดตรงไหน แล้วสายกระเป๋าเย็บหนาแน่นพอจะรับน้ำหนักไหวหรือเปล่า ลองถ่ายเทสัมภาระจากกระเป๋าใบเก่าลองมาใส่ใบใหม่ว่าบรรจุของได้หมดครบเซ็ทหรือไม่ เมื่อบรรจุของเต็มเอี๊ยดแล้วก็ลอง ถือ หิ้ว หรือสะพายดูสักหน่อยว่าเมื่อน้ำหนักของสัมภาระบวกน้ำหนักของกระเป๋าเราจะทนแบกไหวหรือไม่ หากกระเป๋าที่เลือกเป็นชนิดสะพายควรเช็คสายกระเป๋าให้ดีก่อนว่าสะพายแล้วนุ่ม ไม่เจ็บหรือเสียดสีไหล่บ้างหรือเปล่า เช็คดูด้วยว่าตอนที่ใส่ของเต็มกระเป๋าราคาถูกแล้วเนี่ยทรงของกระเป๋าว่ายังคงรูปเดิม อยู่หรือเปล่าไม่ใช่ว่าดีไซน์เดิมเป็นทรงสี่เหลี่ยม แต่พอใส่ของครบเซ็ทกลายเป็นทรงกลมเวลาสะพายคงแปลกๆ ทดลองล้วงลงไปในกระเป๋าว่าหยิบของได้สะดวกหรือเปล่าหรือจะหาอะไรทีต้องเทออกมาดูทั้งกระเป๋าถึงจะเจอ อย่าลืมเช็คดูให้ชัวร์ว่ากระเป๋าราคาถูกมีช่องลับ ที่เป็นช่องซิปหรือช่องเล็ก ช่องน้อยอีกหรือเปล่า กระเป๋าที่ดีควรจะมีเพราะซื้อทั้งทีต้องขอคุ้มหน่อย คืออย่างน้อยนอกจากจะใส่สัมภาระชิ้นใหญ่ๆ แล้ว น่าจะมีเนื้อที่ไว้ใส่ของกระจุกกระจิก เช่น กุญแจรถหรือกระเป๋าสตางค์ด้วย

กระเป๋าราคาถูกมีหลายแบบ แบบซิปรูดปิดหมดหรือแบบ เปิดด้านบนเน้นความจุของได้เยอะหรือมีแค่กระดุมแม่เหล็กเม็ดเดียวอย่าคิดแต่ว่าสวยเก๋ไว้ก่อน เวลาเลือกชั่งใจสักนิดว่าต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยตอนซื้ออย่าลืมส่องกระจกเพื่อเช็คดูว่ากระเป๋าแมทซ์กับบุคลิกการแต่งตัวของเราไหมและต้องคิดล่วงหน้าด้วยว่าจะเข้ากับเสื้อผ้าที่เรามีอยู่ได้มากน้อยแค่ไหน ขอเตือนว่าอย่าเข้าข้างตนเองเด็ดขาด มิฉะนั้นอาจ เสียเงินฟรีวัสดุก็สำคัญถึงแม้ลวดลายและดีไซน์สุดเก๋แต่กระเป๋าทำจากหนังหยาบๆ หรือผ้าหนาๆ ก็ไม่น่าซื้อ อีกประเภทหนึ่งคือพวกกระเป๋าราคาถูกเบาๆ ที่ทำจากผ้าร่มหรือไนลอน ผ้าพวกนี้หากเลอะแล้วยากเกินจะทำความสะอาดให้ดูดีเหมือนตอนซื้อมาใหม่ๆ ซึ่งถ้าหากเลือกชนิดที่เป็นหนัง ใช้ผ้านุ่มๆ ชุบโลชั่นเช็ดนิดเดียวก็ออกแล้ว ควรเลือกระเป๋าแบบคลาสสิครูปทรงเรียบๆ โทนสีกลางๆ ไม่ฉูดฉาด รับรองว่าไม่มีวันเชยแน่นอนเพราะ นอกจากจะเรียบ เนี๊ยบ เก๋ ดูเป็นคุณนายแล้ว ยังใช้ได้นานวันไม่มีตกยุค ใครเป็นประเภทบ้าหอบฟางนิยมพกของไปเยอะๆ เหมือนย้ายบ้าน ควรเลือกกระเป๋าราคาถูกชนิดที่เปิดช่วงบน เพื่อให้ง่ายแก่การใส่และหยิบ สะพายพาดลำตัวหรือเป็นเป้สะพายหลังไปเลยจะช่วยให้สบาย ไม่ควรเลือกแบบหิ้วเพราะปวดแขนปวดไหล่เปล่าๆ และทางที่ดีควรเลือกชนิดที่มีช่องลับก็ จะช่วยให้เซฟขึ้นด้วย ถ้าจะให้อินเทรนด์กันจริง ๆ ต้องเลือกแบบเบาๆ เล็กๆ เน้นแฟชั่นสีสดใสหอบหิ้วสบายไว้ก่อน จะมีข้อเสียก็ตรงที่ว่าใช้ได้แป๊บๆ เดี๋ยวก็เอ้าท์อีกแล้วนี่สิ สีก็สำคัญไม่น้อยสาวๆ หลายคนเมื่อย่างกรายเข้าร้านขายกระเป๋าแล้ว เป็นต้องเดินตรงรี่เข้าไปคว้าใบที่มีสีดำไว้ก่อนเป็นอันแรก ข้อนี้เหตุผลคือง่ายดีสีนี้ไม่มีตกยุคแถมจับเข้าได้กับทุกชุดอีกต่างหาก http://www.กระเป๋า-นาฬิกาแฟชั่น.com/

คุณภาพของไส้กรองน้ำที่ใช้ร่วมกับระบบการกรองต่าง ๆ

การเลือกใช้ไส้กรองน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้น้ำที่สะอาดและปลอดภัยและวิธีการกรองก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมใช้กันทั่วไป ดังนั้นเราควรมีความรู้พื้นฐานในเรื่องประเภทของเครื่องกรองน้ำในครัวเรือนไว้บ้างก็จะดี ซึ่งจะช่วยทำให้เราสามารถตัดสินใจเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำได้ตรงตามความต้องการสำหรับการใช้งาน ก่อนอื่นคุณต้องทำความรู้จักกับสิ่งปนเปื้อนในน้ำกันก่อนว่ามีอะไรบ้าง ที่ไส้กรองน้ำนั้นสามารถกรองได้และอะไรที่กรองไม่ได้ ซึ่งในน้ำนั้นมีสารปนเปื้อนที่เป็นสาเหตุที่อาจทำให้เราเจ็บป่วยได้ หากเราดื่มน้ำที่มีสารปนเปื้อนถึง Micron = 0.001 มิลลิเมตรวิธีการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ

สภาพน้ำที่ใช้อยู่ เช่น น้ำประปาหรือน้ำบาดาล หากเป็นน้ำประปาทั่วไป ควรใช้แบบ RO. หรือ UF. เพราะออกแบบไส้กรองน้ำกรองต่าง ๆ มาสำหรับใช้กับน้ำประปาโดยตรง แต่หากเป็นน้ำบาดาลควรปรึกษาผู้ชำนาญการเพื่อทำการวิเคราะห์สภาพน้ำว่ามีความเป็นกรดหรือด่างหรือไม่หรือมีหินปูนมากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้เพิ่มสารกรองหรือไส้กรองน้ำ จำพวกเรซิน ลงไป โดยเราก็จะได้เครื่องกรองน้ำที่ใช้กับสภาพน้ำนั้น ๆ ได้จริง ราคา หากมีความต้องการเครื่องน้ำอย่างดีที่สุด ต้องเป็นแบบ RO. เพราะสะอาดที่สุดมั่นใจได้ 100% รองลงมาราคาย่อมเยาหน่อยก็เป็นแบบ UF นอกเหนือจากนี้ไม่อยากแนะนำเนื่องจากอาจจะได้คุณภาพน้ำที่ไม่คุ้มค่าเงินแล้วยังไม่จำเป็นหรือเกินความจำเป็น

คุณภาพของเครื่องที่ใช้ร่วมกับระบบการกรองต่าง ๆ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการออกแบบเพิ่มเติมความสะดวกต่าง ๆ เช่น เป็นระบบน้ำร้อนหรือน้ำเย็น ต้องดูว่าถังน้ำร้อนหรือน้ำเย็น เป็นสเตนเลสหรือไม่หรือมีการใช้ตะกั่วเป็นการเชื่อมรอยต่อหรือไม่ เพราะหากใช้สารตะกั่วหรือผสมตะกัวในถังน้ำร้อนหรือน้ำเย็น อาจทำให้เราได้รับสารตะกั่วเข้าร่างกายตลอดเวลา จะเป็นผลให้การพัฒนการทางสมองต่าง ๆ ช้าไปด้วย โดยเฉพาะกับเด็กการรับประกันต่าง ๆ โดยปกติระบบการกรองน้ำจะไม่มีการรับประกัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสภาพน้ำในแต่ละที่ รูปทรงต่าง ๆ เพื่อให้เหมาะกับสภาพการใช้งานในบ้าน ซึ่งปัจจุบันมีการออกแบบใหม่ ๆ เพื่อให้สวยงามและเข้ากับทุกพื้นที่ การบริการหลังการขายมีการบริการเปลี่ยนไส้กรองน้ำหรือมีไส้กรองน้ำขายให้หลังจากซื้อเครื่องแล้วหรือไม่ หากต้องการความสะดวกสบายก็ใช้บริการกับบริษัทฯ ต่าง ๆ ที่ให้บริการถึงที่บ้านและมีการเช็คคุณภาพน้ำให้ทุกครั้งที่มีการเปลียนไส้กรองน้ำหรือเข้าไปบริการ

เครื่องปรับอากาศ เป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้

แอร์ในเมืองร้อนอย่างประเทศไทยของเรา เครื่องปรับอากาศ หรือ แอร์คอนดิชันเนอร์ กลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ โดยเฉพาะบางบ้านอาจจะมีมากกว่า 1 เครื่องด้วยซ้ำ ยิ่งถ้าบ้านไหนมีสมาชิกในบ้านที่ขี้ร้อนด้วยล่ะก็ เครื่องปรับอากาศของคุณคงจะต้องทำงานหนักสู้ร้อนกันทั้งวันเลยล่ะ ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรละเลยก็คือการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศของคุณอยู่เสมอ เพื่อให้อยู่ทนอยู่นานให้คุณได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาว จะได้ไม่ต้องเสียเงินเปลี่ยนใหม่อยู่บ่อย ๆ

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่ใช้กับบ้านพักอาศัยและสำนักงานทั่วไป สามารถแบ่งประเภทตามลักษณะการติดตั้งได้หลายประเภท เครื่องปรับอากาศทุกแบบ จะสามารถแบ่งส่วนประกอบของเครื่อง ออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่อยู่ภายในอาคาร (Indoor) เรียกว่า ชุดคอยล์เย็น หรือแฟนคอยล์ยูนิต และส่วนที่อยู่ภายนอกอาคาร (Outdoor) เรียกว่า ชุดคอยล์ร้อน หรือคอนเดนซิ่งยูนิต ซึ่งการทำงานของแต่ละส่วนก็จะมีลักษณะการทำงานที่คล้ายชื่อ คือ ชุดคอยล์เย็นก็จะมีหน้าที่สร้างความเย็น ส่วนชุดคอยล์ร้อนก็มีหน้าที่สร้างความร้อนออกมา และเครื่องปรับอากาศแต่ละชุดยังมีส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ ซึ่งแต่ละส่วนประกอบของเครื่องต้องได้รับการดูแลบำรุงรักษาให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเครื่อง และนอกจากนี้แล้วยังต้องมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมออีกด้วย

การดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจะทำให้เกิดประโยชน์ได้ 2 ทาง คือ
1. จะทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ประหยัดค่ากระแสไฟฟ้า ประหยัดค่าซ่อมบำรุง และยืดอายุการทำงานของเครื่อง
2. จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เนื่องจากการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ จะช่วยขจัดเอาฝุ่นละออง เชื้อโรค เชื้อรา ที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆ ของเครื่อง และที่ล่องลอยอยู่ในอากาศภายในห้องออกไปด้วย (ฝุ่นละอองที่ล่องลอยอยู่ในอากาศจะถูกดักจับโดยแผงกรองฝุ่น ที่เรียกว่า ฟิลเตอร์) ซึ่งฝุ่นละออง เชื้อโรค เชื้อรา เหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุของการทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้ เช่น โรคภูมิแพ้ โรคลีเจียนแนร์ วัณโรค หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ

การฝากครรภ์ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง

เวลาคุณแม่มาฝากครรภ์คุณแม่จะได้รับข้อมูลและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์จนถึงระยะหลังคลอดบุตร เนื่องจากในช่วงตั้งครรภ์สรีระและร่างกายของคุณแม่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปคุณแม่มือใหม่บางท่านอาจเกิดความไม่เข้าใจและเป็นกังวลกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ แพทย์ผู้ดูแลรับฝากครรภ์จะให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีในการฝากครรภ์คุณแม่จะได้รับการประเมินอย่างละเอียดถึงโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์ ในกรณีที่คุณแม่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนแพทย์ผู้ดูแลจะอธิบายและแนะนำแนวทางในการป้องกันภาวะต่างๆเหล่านั้นต่อไป

สำหรับคุณแม่ที่มีโรคหรือภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ถือเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง คุณแม่ทราบหรือไม่ว่ามีบางโรคที่ความรุนแรงของโรคจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้ ในการฝากครรภ์แพทย์จะคอยดูแลและการให้การรักษาภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดระยะของการตั้งครรภ์เหตุผลสุดท้ายที่คุณแม่ควรมาฝากครรภ์ก็เพื่อที่จะให้คุณแม่และลูกน้อยในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากภาวะแทรกซ้อนใดๆ คุณแม่บางท่านอาจมีความรู้สึกกังวลถึงเรื่องการฝากครรภ์ไม่ทราบว่าจะไปฝากครรภ์ที่ไหน ไปแล้วจะต้องทำอะไรบ้าง แพทย์หรือพยาบาลจะดุไหมจะต้องโดนเจาะเลือดหลายครั้งหรือไม่ขอบอกว่าอย่ากังวลไปเลยค่ะ ทำเพื่อลูกนะคะ